A A+ A++
segueix-nos a:

¿Necessites un logopeda?


Registre de logopedes col·legiats


Els logopedes són diplomats sanitaris tal com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries L.O.P.S. (Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries). Segons l'esmentada Llei: "els Diplomats universitaris en Logopèdia desenvolupen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l'audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina." Actualment la Logopèdia és un grau universitari i les persones que acaben els estudis de Logopèdia són graduats sanitaris.

La nostra pàgina web li ofereix la possibilitat de cercar els logopedes col·legiats que exerceixen a la localitat més pròxima al seu domicili o allà on vostè desitgi, cercant per illes o poblacions. També pot cercar un professional concret si en coneix el nom o cognoms. Quan el trobi, li apareixeran les dades que necessita: Nom del professional i/o gabinet , adreça i patologies que tracta. D'altra banda, també es pot fer la recerca del professional per especialitat. Les dades professionals que trobarà son aportades de forma voluntària pels col·legiats i col·legiades.

Un Logopeda col·legiat significa que posseeix un certificat oficial de la seva formació específica en Logopèdia i és garantia d'una bona pràctica professional: Un logopeda col·legiat està obligat a seguir fidelment el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Logopedes d'Espanya (CGCL), la qual cosa reverteix directament en la defensa dels DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE LOGOPÈDIA a causa de l'alt nivell d'ètica professional exigida pel CLIB. Un logopeda col·legiat compleix amb els requisits legals quant a tenir cobertura d'un segur de responsabilitat civil. Un logopeda col·legiat es compromet a respectar el secret professional. Un logopeda col·legiat és membre col·legiat sotmès a un règim disciplinari que garanteix a la societat el correcte exercici professional. La col·legiació és obligatòria per poder exercir la professió, igual que en la resta de professions sanitàries (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...). Un logopeda col·legiat està complint amb la normativa legal, no fa competència deslleial i no comet un delicte d'intrusisme.

La professió de logopeda està regulada per la llei. Un logopeda exercent ha d'estar col·legiat. La col·legiació garanteix que el professional al qual es dirigeix compleix els requisits legals que exigeix la llei sobre la seva formació. Vostè pot demanar al professional el seu número de col·legiació. També pot consultar en aquesta pàgina web el llistat públic de col·legiats i col·legiades. Allà hi trobarà el llistat complet i actualitzat dels logopedes del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB).

Cas que li ofereixin serveis de Logopèdia i comprovi que el professional no és un col·legiat o col·legiada, vostè pot comunicar-ho al Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB), que actuarà d'ofici per evitar l'intrusisme i afavorir els drets dels ciutadans i ciutadanes.

Si vostè cerca un/a logopeda a les Illes Balears, seleccioni l'illa i comarca corresponent del cercador
* També pot fer la recerca d'un centre / professional específic escrivint alguna dada coneguda.
Ma
  M. CRUZ PREZ PONS n CENTRE SANITARI 1884

  Maria Cruz Prez Pons

  50

  Lo Fort de lEau, 19  

  971 36 11 25

  ORIENT. I DIAGNSTIC PSICOLGIC n CENTRE SANITARI 4186

  Cristina Mercadal Pons

  183

  Plaa Explanada, 26-1 esq.  

  971367411

  669 79 68 51

  Hospital Mateu Orfila nCENTRE SANITARI 2247

  Mara Marcela Lpez Miranda

  35

  Ronda de Malbger, 1  

  971 48 70 00

  http://www.ibsalut.es/asme/index.php?lang=ca

Ciutadella
  XERRIM n CENTRE SANITARI 3961

  Veronica Mesquida Marqus

  40

  Degollador, 104  

  971 38 4292

  686 12 19 49

  CENTRE LOGOPDIA ELISA CAMPS n CENTRE SANITARI 4290

  83

  c/ bisbe Seder, 35 baixos  

  971 38 33 87

  629 11 30 06

  CAROLINA RIERA n CENTRE SANITARI 4411

  Carolina Isabel Riera Quintero

  195

  Pere Alcantara, 44-2  

  627 72 22 99

  SONS n CENTRE SANITARI 3768

  Avda. Conqueridor, 11 baixos  

  971 38 26 35

  616 19 37 59

  CLNICA JUANEDA MENORCA n CENTRE SANITARI 1151

  C7 CANONGE MOLL S/N  

  971480505

  CONSULTES MDIQUES JUANEDA CIUTADELLA n CENTRE SANITARI 2895

  C/ JOS DELFIN SERRA, 10  

  971480508

  CENTRE BIBLOS n CENTRE SANITARI 4197

  C/ RUZ Y PABLO, 12  

  971380321

Carrer Simó Ballester n°9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca
Tel: 871 96 48 90 / e-mail: clib@clibalears.com
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com