A A+ A++
segueix-nos a:

¿Necessites un logopeda?


Registre de logopedes col·legiats


Els logopedes són diplomats sanitaris tal com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries L.O.P.S. (Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries). Segons l'esmentada Llei: "els Diplomats universitaris en Logopèdia desenvolupen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l'audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina." Actualment la Logopèdia és un grau universitari i les persones que acaben els estudis de Logopèdia són graduats sanitaris.

La nostra pàgina web li ofereix la possibilitat de cercar els logopedes col·legiats que exerceixen a la localitat més pròxima al seu domicili o allà on vostè desitgi, cercant per illes o poblacions. També pot cercar un professional concret si en coneix el nom o cognoms. Quan el trobi, li apareixeran les dades que necessita: Nom del professional i/o gabinet , adreça i patologies que tracta. D'altra banda, també es pot fer la recerca del professional per especialitat. Les dades professionals que trobarà son aportades de forma voluntària pels col·legiats i col·legiades.

Un Logopeda col·legiat significa que posseeix un certificat oficial de la seva formació específica en Logopèdia i és garantia d'una bona pràctica professional: Un logopeda col·legiat està obligat a seguir fidelment el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Logopedes d'Espanya (CGCL), la qual cosa reverteix directament en la defensa dels DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE LOGOPÈDIA a causa de l'alt nivell d'ètica professional exigida pel CLIB. Un logopeda col·legiat compleix amb els requisits legals quant a tenir cobertura d'un segur de responsabilitat civil. Un logopeda col·legiat es compromet a respectar el secret professional. Un logopeda col·legiat és membre col·legiat sotmès a un règim disciplinari que garanteix a la societat el correcte exercici professional. La col·legiació és obligatòria per poder exercir la professió, igual que en la resta de professions sanitàries (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...). Un logopeda col·legiat està complint amb la normativa legal, no fa competència deslleial i no comet un delicte d'intrusisme.

La professió de logopeda està regulada per la llei. Un logopeda exercent ha d'estar col·legiat. La col·legiació garanteix que el professional al qual es dirigeix compleix els requisits legals que exigeix la llei sobre la seva formació. Vostè pot demanar al professional el seu número de col·legiació. També pot consultar en aquesta pàgina web el llistat públic de col·legiats i col·legiades. Allà hi trobarà el llistat complet i actualitzat dels logopedes del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB).

Cas que li ofereixin serveis de Logopèdia i comprovi que el professional no és un col·legiat o col·legiada, vostè pot comunicar-ho al Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB), que actuarà d'ofici per evitar l'intrusisme i afavorir els drets dels ciutadans i ciutadanes.

Si vostè cerca un/a logopeda a les Illes Balears, seleccioni l'illa i comarca corresponent del cercador
* També pot fer la recerca d'un centre / professional específic escrivint alguna dada coneguda.
Ciutadella
  Núm. Col: 07/0040

  Veronica Mesquida Marqués

  XERRIM: CENTRE DE LOGOPÈDIA

  Centre sanitari autoritzat 3961

  Camí des degollador, 104  [ mapa ]

  971 384 292

  686 121 949

  www.facebook.com/xerrimlogopedia/

  Núm. Col. 07/0083

  Elisa Camps Sánchez

  CONSULTA LOGOPÈDIA ELISA CAMPS

  Centre sanitari autoritzat 4290

  C/ bisbe Sever, 34 baix  [ mapa ]

  971 383 387

  629 113 006

  Núm. Col. 07/0197

  JOANA MARIA BOSCH PALLICER

  SONS. GABINET DE LOGOPÈDIA

  Centre sanitari autoritzat 3768

  Avda. Jaume el Conqueridor, 11, Baix  [ mapa ]

  971 382 635

  616 193 759

  Núm. Col. 07/0271

  Beatriz Pons Benavides

  ARRELS. DIFICULTATS D'APRENENTAGE, LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

  Número registro sanitario: 4560

  Gustavo mas salecià 106 baixos  [ mapa ]

  617663648

  Núm. Col. 07/0258

  Maria E. Anglada Pons

  LÀMED, CENTRE DE LOGOPÈDIA

  Registro Sanitario: 4888

  Carrer de la República Argentina, 76  [ mapa ]

  664 050 752

  lamedlogopedia.es

  Col. núm 07/0161

  Pepi Quintana Busquets

  07/0161

  Servei de Logopèdia i Psicopedagogia

  Centro autorizado nº 4531

  Carrer Joan Benejam i Vives, 22  

  610091185

  Núm. Col. 07/0120

  Sandra Gutierrez Fernandez

  CENTRE DE LOGOPÈDIA

  Registro sanitario: 5152

  c/ Nou de Juliol núm. 36  

  657167250

  Núm. Col. 07/0320

  Andreu Triay Benejam

  ARRELS. DIFICULTATS D'APRENENTAGE, LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

  Gustavo mas salecià 106 baixos  

  690168539

Maó
  Núm. Col. 07/0035

  Mª Marcela López Miranda.

  CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA

  Centre sanitari autoritzat 4186

  Plaça de s'esplanada, 26, 2, esquerra  [ mapa ]

  971 367 411

  669 796 851

  Núm. Col. 07/0035

  María Marcela López Miranda

  HOSPITAL MATEU ORFILA

  Centre sanitari autoritzat 2247

  Ronda de Malbúger, 1  [ mapa ]

  971 48 70 00

  http://www.ibsalut.es/asme/index.php?lang=ca

c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com
Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres de 09:30-13:30
telèfon: 663790779
Només WhatsApp 643912499
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com