A A+ A++
segueix-nos a:

Trastorns

Les alteracions que tracten els logopedes es poden veure a les següents àrees de la comunicació:
 • Àrea del parla: discurs de la producció de so, articulació, apràxia del parla, disàrtria, ressonància, trastorns de la fluïdesa del parla (taquifèmia, disfèmia, etc.) comunicació prelingüística (per exemple, d'atenció conjunta, intencionalitat, la senyalització de comunicació), la comunicació paralingüística, etc.
 • Àrea de la veu: la fonació de qualitat, camp vocal, volum, respiració, trastorns de la ressonància, disfonies, afonies, etc.
 • Àrea del llenguatge (comprensió i expressió): fonètica, fonologia, morf- sintaxi, semàntica, la pragmàtica (ús del llenguatge, aspectes socials de la comunicació), retard del llenguatge, Trastorn Específic del Llenguatge, deficiències, Autisme, trastorns en els quals es veu alterat o retardat l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura: dislèxies, disgrafies, discalculies, disortografies... Els trastorns del llenguatge secundaris a lesió cerebral: afàsies, etc.
 • Àrea de la cognició: atenció, memòria, concentració, la seqüenciació, la resolució de problemes i les capacitats executives. També s'inclouen els trastorns associats a processos degeneratius: Deterioració de la comunicació per envelliment, trastorns neurodegeneratius infecciosos i demències, etc.
 • Àrea de l'alimentació: masticació, deglució, succió, fase oral, fase faríngia, fase esofàgica, miologia orofacial per via oro-motora, etc.
 • Àrea de l'audició: dificultats de llenguatge, parla i veu degudes a pèrdues auditives de transmissió, neurosensorials i mixtes, hipoacúsies, presbiacúsia, síndromes diverses, etc.
Possibles etiologies de les alteracions de la comunicació:
 • Problemes prenatals, perinatals i postnatals: per exemple, la prematuritat, sota pes en néixer o l'exposició a substàncies tòxiques.
 • Discapacitats del desenvolupament: per exemple, trastorn específic del llenguatge, trastorns de l'espectre autista, la dislèxia, problemes d'aprenentatge o trastorn per dèficit d'atenció.
 • Problemes auditius: per exemple, la pèrdua d'audició, hipoacúsia, presbiacúsia o sordera.
 • Anomalies orals: per exemple, llavi leporí o fissura palatina, mal oclusió dental, macroglòssia o disfunció oral motora.
 • Dificultats respiratòries: per exemple, la displàsia broncopulmonar o malaltia pulmonar obstructiva crònica.
 • Anomalies de la faringe: per exemple, l'obstrucció de les vies respiratòries superiors o la insuficiència velofaríngea/incompetència.
 • Anomalies de la laringe: per exemple, patologia de les cordes vocals, *estenosis traqueal, traqueostomia, traqueotomia o laringectomitzats.
 • Malaltia neurològica/disfunció: per exemple, lesió traumàtica cerebral, paràlisi cerebral, accident vascular cerebral, demències, malaltia de Parkinson o l'esclerosi lateral amiotròfica.
 • Trastorn psiquiàtric: per exemple, psicosi o esquizofrènia.
 • Trastorns genètics: per exemple, la síndrome de Down, síndrome de X fràgil, síndrome de Rett o la síndrome velocardiofacial, entre molts uns altres.
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com