A A+ A++
segueix-nos a:

Convenis col·lectius

ELS HONORARIS ORIENTATIUS DEL COL·LEGI QUEDEN DEROGATS

Així ens ho exigeix la coneguda com a Llei ÓMNIBUS (Llei 25/009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici) en vigor des del passat mes de desembre de 2013. Aquesta llei ha modificat la Llei de Col·legis professionals estipulant expressament la prohibició que els Col·legis estableixin no sol barems orientatius, sinó qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

La rotunditat del nou article 14 de la Llei -manifesta en el seu títol la Prohibició de recomanacions sobre honoraris - no deixa lloc a equívoc, per la qual cosa des del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears volem deixar ben clar que no podem oferir tarifes d'honoraris orientatives.

Aquesta Llei ,neix com a conseqüència de la transposició de la Directiva comunitària relativa als serveis al mercat interior responent, doncs, a l'objectiu d'establir un marc jurídic que garanteixi el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. La seva postura categòrica quant a la prohibició d'establir barems, obeeix a la interpretació que en la pràctica els mateixos afavoreixen la concertació tàcita de preus distorsionant la llibertat de mercat. Així les coses, des del Col·legi cal recomanar que els professionals actuïn sempre sota els pressupostos dels seus serveis, pactant les condicions entre les parts i obviant tota referència a qualsevol barem d'honoraris per quan els mateixos han deixat d'existir a l'empara del nou marc normatiu.
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com