A A+ A++
segueix-nos a:

¿Necessites un logopeda?


Registre de logopedes col·legiats


Els logopedes són diplomats sanitaris tal com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries L.O.P.S. (Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries). Segons l'esmentada Llei: "els Diplomats universitaris en Logopèdia desenvolupen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l'audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina." Actualment la Logopèdia és un grau universitari i les persones que acaben els estudis de Logopèdia són graduats sanitaris.

La nostra pàgina web li ofereix la possibilitat de cercar els logopedes col·legiats que exerceixen a la localitat més pròxima al seu domicili o allà on vostè desitgi, cercant per illes o poblacions. També pot cercar un professional concret si en coneix el nom o cognoms. Quan el trobi, li apareixeran les dades que necessita: Nom del professional i/o gabinet , adreça i patologies que tracta. D'altra banda, també es pot fer la recerca del professional per especialitat. Les dades professionals que trobarà son aportades de forma voluntària pels col·legiats i col·legiades.

Un Logopeda col·legiat significa que posseeix un certificat oficial de la seva formació específica en Logopèdia i és garantia d'una bona pràctica professional: Un logopeda col·legiat està obligat a seguir fidelment el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Logopedes d'Espanya (CGCL), la qual cosa reverteix directament en la defensa dels DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE LOGOPÈDIA a causa de l'alt nivell d'ètica professional exigida pel CLIB. Un logopeda col·legiat compleix amb els requisits legals quant a tenir cobertura d'un segur de responsabilitat civil. Un logopeda col·legiat es compromet a respectar el secret professional. Un logopeda col·legiat és membre col·legiat sotmès a un règim disciplinari que garanteix a la societat el correcte exercici professional. La col·legiació és obligatòria per poder exercir la professió, igual que en la resta de professions sanitàries (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...). Un logopeda col·legiat està complint amb la normativa legal, no fa competència deslleial i no comet un delicte d'intrusisme.

La professió de logopeda està regulada per la llei. Un logopeda exercent ha d'estar col·legiat. La col·legiació garanteix que el professional al qual es dirigeix compleix els requisits legals que exigeix la llei sobre la seva formació. Vostè pot demanar al professional el seu número de col·legiació. També pot consultar en aquesta pàgina web el llistat públic de col·legiats i col·legiades. Allà hi trobarà el llistat complet i actualitzat dels logopedes del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB).

Cas que li ofereixin serveis de Logopèdia i comprovi que el professional no és un col·legiat o col·legiada, vostè pot comunicar-ho al Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB), que actuarà d'ofici per evitar l'intrusisme i afavorir els drets dels ciutadans i ciutadanes.

Si vostè cerca un/a logopeda a les Illes Balears, seleccioni l'illa i comarca corresponent del cercador
* També pot fer la recerca d'un centre / professional específic escrivint alguna dada coneguda.
Eivissa
  Núm. Col. 07/0145

  Mª Asunción Serra Valls

  DIORE INSTITUTO PITIUSO DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA Y LOGOPEDIA DIORE

  Logopedia Infantil, Terapia Miofuncional, Neurologopedia, Logofoniatría, Disfagia

  Centre sanitari autoritzat 3917

  Isidoro Macabich, 36, 6-1  [ mapa ]

  971 312 812

  http://www.ibizapsicologiadiore.com/

  Núm. Col. 07/0094

  MªJose Vidal Torres

  DIORE INSTITUTO PITIUSO DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA Y LOGOPEDIA DIORE

  Infantil, terapia miofuncional, neurologopedia, logofoniatria, disfagia

  Isidoro Macabich, 36 6º 1ª  [ mapa ]

  971312812

  www.ibizapsicologiadiore.com

  Núm. Col. 07/0212

  Laia Serra Viñals

  DIORE INSTITUTO PITIUSO DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA Y LOGOPEDIA DIORE

  Infantil, terapia miofuncional, neurologopedia, logofoniatria, disfagia

  Registro sanitario: 3917

  Isidoro Macabich, 36 6º 1ª  [ mapa ]

  971312812

  www.ibizapsicologiadiore.com

  Núm. Col. 07/0293

  Maria Boned Vargas

  DIORE INSTITUTO PITIUSO DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA Y LOGOPEDIA DIORE

  Infantil, terapia miofuncional, neurologopedia, logofoniatria, disfagia

  Registro centro sanitario: 3917

  Isidoro Macabich, 36 6º 1ª  [ mapa ]

  971312812

  www.ibizapsicologiadiore.com

  Núm. Col. 07/0308

  SONIA DE LAS HERAS JIMÉNEZ

  INDI CENTRO PEDAGOGICO IBIZA

  Carrer de Madrid, 13  

  971124800

c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com
Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres de 09:30-13:30
telèfon: 663790779
Només WhatsApp 643912499
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com