A A+ A++
segueix-nos a:

Sol·licitut de documents

A continuació adjuntem els formularis que podrà descarregar i emplenar en el seu propi PC , imprimint posteriorment per a la seva signatura. Ha de remetre tota la documentació a la seu del Col·legi de logopedes de les Illes Balears en Carrer Simó Ballester n°9 Baixos CP / 07011 Palma de Mallorca.
Sollicitut de baixa CLIB
Per sollicitar la BAIXA al Collegi de Logopedes de Logopedes de les Illes Balears, ha de descarregar-se el document. Aquest document l'haur de presentar degudament emplenat i signat, b per correu ordinari o escanejats per email a la segent adrea: Carrer Sim Ballester n9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca o clib@clibalears.com.
Carrer Simó Ballester n°9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca
Tel: 871 96 48 90 / e-mail: clib@clibalears.com
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com