A A+ A++
segueix-nos a:

Canal de protecció de l'informant

Benvingut / benvinguda al canal de protecció de l'informant del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears

Abans de presentar la vostra denúncia o traslladar una informació, us sol·licitem que llegiu atentament els següents documents que posem al vostre abast:


INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL DE LOGOPEDES DE BALEARS, NIF G57167983
Domicili social: c/Jeroni Amengual, nº 2 local 10 dreta. 07010 Palma de Mallorca
Telè-fon: 663 790 779
Correu electrònic: info@clibalears.es.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@clibalears.es
Finalitat del tractament: permetre la presen-tació de denúncies en el marc de la Llei 2/2023, la seva gestió i resolució. La legitimació del tractament deriva del compliment d' obligacions legals per part del Col·legi.
Comu-nicació de dades a tercers: d'acord amb l'article 31 de l'esmentada llei, la identitat de l'informant no es posarà en coneixement de la persona a la qual es refereixin els fets relatats ni de terceres persones, si bé sí que podrà comunicar-se a altres tercers en els supòsits previstos en la Llei 2/2023.
Conservació: conservarem les dades i informació per complir la finalitat assenyalada i determinació de les possibles responsabilitats que se' n puguin derivar, així com durant els terminis legals que resultin d' aplicació.
Exercici de drets: Els interessats, podran exercitar exercir els drets d' accés, rectificació, su-pressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, en els termes i supòsits previstos en la normativa estatal i europea en matèria de protecció de dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada, presentada o adreçada a la seu social del col·legi indicada més amunt o bé enviant-la a l' adreça electrònica dpd@clibalears.es L' interessat pot presentar una reclamació davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, especi-alment quan no hagi obtingut satisfacció en l' exercici dels seus drets.


ACCÉS AL CANAL
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com