A A+ A++
segueix-nos a:

Preguntes freqüents

Puc col·legiar-me?
Per ingressar en el Col·legi de Logopedes de les Illes Balears són necessaris els requisits següents:

a) Ser de nacionalitat espanyola o ser nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea, llevat dels casos de dispensa legal.
b) Ser major d’edat.

c) Posseir la titulació oficial de DIPLOMAT O GRADUAT EN LOGOPÈDIA o un títol estranger HOMOLOGAT degudament, o haver estat col·legiat anteriorment en un Col·legi de Logopedes, sempre que es respectin els requisits estipulats en aquests Estatuts.

d) No trobar-se sotmès en causa d’incompatibilitat.
e) No estar inclòs en causa de denegació de la incorporació.
f) Satisfer la quota d’ingrés en la corporació.
1
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com
Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres de 09:30-13:30
telèfon: 663790779
Només WhatsApp 643912499
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com