A A+ A++
segueix-nos a:

Preguntes freqüents

Quin és el procediment per a sol·licitar la llicència sanitària de funcionament per al meu centre?
El procediment és el següent:

1.Portal de salut, on hi ha detallat el procediments, documentació i legislació necessària:
https://intranet.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295

2.Sol·licitud: https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST345ZI132749&id=132749
En cas que al centre hi hagi més d’un servei (psicologia i logopèdia, per exemple) a cada sol·licitud marcar:
> consulta psicologia sanitària: Annex I:Consultes altres profesionals sanitaris(C.2.2), AnnexII:Psicologia clínica(U.70)
>Consulta o centre logopèdia: Dependrà de si el/la titular és una sola persona(persona física) o pel contrari són varis titulars i formen una societat(persona jurídica), la taxa també variarà.
Persona física :Annex I:Consultes altres profesionals sanitaris(C.2.2), Annex II: Logopèdia(U.61),
Persona jurídica: Annex I:Altres centres especialitzats(C.2.290.4) i Annex II: Logopèdia(U.61)

3.Taxes:
>Consulta psicologia sanitària: http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4014
>Centre logopedia(com a persona jurídica): http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3396
>Consulta logopedia(com a persona física): http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4014

4.En la memòria descriptiva s'ha d'especificar que hi ha uns espais cedits i/o comuns i/o compartits amb una altra consulta, amb contracte d'arrendament, si fos el cas.
En els plànols s'ha de marcar els espais cedits/comuns/compartits

5.Per a la inscripció en el registre de l'Agència Espanyola de Protecció de dades: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/obtencion_formulario/common/pdfs/Titularidad_Privada.pdf

6.Si no es produeixen residus sanitaris, declarar-ho per escrit.

7.Autorització per presentar documentació en l'Administració per compte d'un altre, en document adjunt a n'aquest document.

8.Tota la documentació es presentarà per duplicat i la sol·licitud per triplicat.
1
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com