A A+ A++
segueix-nos a:

Registre de logopedes col·legiats

De conformitat amb l'article 5.2 de la Llei 44/2003, 21 de Novembre d'ordenació de les professions sanitàries, i amb l'article 13.6.a) de la Llei 10/1998, de 14 de desembre de Col.legis professionals de les Illes Balears, per una millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris s'ofereix el següent accés al registre del col.legiats en el Col.legi de Logopedes de les Illes Balears.

Les dades que apareixen en aquest registre no poden ser emprades per altre fi que la garantía dels drets dels consumidors i usuaris, estant especialment prohibit qualsevol altre tratament dels mateixos, especialment de la dada d'habilitació professional i usos publicitaris.
Última actualización: 29-06-2024 Total: 222
Nom del col·legiat:
Província:
Núm. Nom
1 Miquela Maria Sastre Vidal
4 Esperança Mulet Alcover
5 Carmen Castro Iglesias
7 Mireya Planells Muntaner
9 Catalina Mª Ferrer Alcover
10 Miquela Maria Mas Mas
11 Catalina Adrover Bia
12 Juana Orell Villalonga
14 Herminda Barrena Paredes
18 Catalina Cañellas Amengual
19 Benita Salvá Serra
20 Catalina Ripoll Palerm
24 Apol·lònia Bonet Ballester
25 Mª del Rosario Pérez Pérez
28 Magdalena Calafat Gralla
30 Cristina Sastre Coll
31 Mª Elena Coll Aguiló
32 Mª Antonia Darder Vidal
33 Renata Alvarez Blazer
35 María Marcela López Miranda
39 Neus Martorell Dols
40 Veronica Mesquida Marqués
42 Mª Angels Damians Alcover
44 Maria del Mar Sastre Llompart
45 Joana Mª Alorda Rodriguez
47 Cristina Romero Frigerio
49 Mª del Mar Balaguer Pomar
50 Maria Cruz Pérez Pons
52 Olga Lladó Máñez
53 Catalina Isern Fiol
1 2 3 4 ... 8
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com