A A+ A++
segueix-nos a:

Carta President, consellera de Salut i consum GOIB

20-03-2020 - SOL∑LICITUD DEL COL∑LEGI DE LOGOPEDES DE LES ILLES BALEARS DE L'ORDENAMENT DE TANCAMENT IMMEDIAT DELS CENTRES I CONSULTES DE LOGOP»DIA A LES ILLES BALEARS PER A UNA MILLOR GESTI” DE LA CRISI DEL COVID-19
Adjuntem carta sol∑licitud al President del Consell i a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
Carrer Simó Ballester n°9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca
Tel: 871 96 48 90 / e-mail: clib@clibalears.com
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com