A A+ A++
segueix-nos a:

Llistat de col·legiats

En aquest apartat poden trobar els logopedes col·legiats; Per què exigir un professional col·legiat?

Per què un Logopeda col·legiat significa certificat oficial de la seva formació específica en logopèdia i és garantia d'una bona pràctica professional.
  • Un logopeda col·legiat està obligat a seguir fidelment el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis de Logopedes d'Espanya (CGCL), la qual cosa reverteix directament en la defensa dels DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS DE LOGOPÈDIA a causa de l'alt nivell d'ètica professional exigida pel CLIB.
  • Un logopeda col·legiat compleix amb els requisits legals quant a tenir cobertura d'un segur de responsabilitat civil.
  • Un logopeda col·legiat es compromet a respectar el secret professional.
  • Un logopeda col·legiat és membre col·legiat sotmès a un règim disciplinari que garanteix a la societat el correcte exercici professional.
Última actualización: 11-09-2017 Total: 203
Nom del col·legiat:
Província:
Núm. Nom Exercent Província
1 Miquela Maria Sastre Vidal Baleares
2 Bàrbara M. Oliver Simarro Baleares
4 Esperança Mulet Alcover Baleares
5 Carmen Castro Iglesias Baleares
6 Joana Cerdà Vila Baleares
7 Mireya Planells Muntaner Baleares
8 Margarita Oliver Amengual Baleares
9 Catalina Mª Ferrer Alcover Baleares
10 Miquela Maria Mas Mas Baleares
11 Catalina Adrover Bia Baleares
12 Juana Orell Villalonga Baleares
14 Herminda Barrena Paredes Baleares
16 Francesca Llinás Pizá Baleares
18 Catalina Cañellas Amengual Baleares
19 Benita Salvá Serra Baleares
20 Catalina Ripoll Palerm Baleares
23 Catalina Maria Nicolau Mayol Baleares
24 Apol·lònia Bonet Ballester Baleares
25 Mª del Rosario Pérez Pérez Baleares
28 Magdalena Calafat Gralla Baleares
29 Joana Sastre Mesquida Baleares
30 Cristina Sastre Coll Baleares
31 Mª Elena Coll Aguiló Baleares
32 Mª Antonia Darder Vidal Baleares
33 Renata Alvarez Blazer Baleares
35 María Marcela López Miranda Baleares
39 Neus Martorell Dols Baleares
40 Veronica Mesquida Marqués Baleares
42 Mª Angels Damians Alcover Baleares
44 Maria del Mar Sastre Llompart Baleares
1 2 3 4 ... 7
Carrer Simó Ballester n°9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca
Tel: 871 96 48 90 / e-mail: clib@clibalears.com
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com